Soorten vaders en hechting issues Vaderwond: de afwezige vader

Dit blog bespreekt de impact van een emotioneel afwezige vader en hoe dit leidt tot een vaderwond en hechtingsproblematiek. Het behandelt verschillende typen vaders, zoals de afwezige, narcistische, en perfectionistische vader, en de littekens die zij achterlaten op de psyche van hun kinderen. Daarnaast wordt er ingegaan op de gevolgen voor zelfwaarde, relaties, en de ontwikkeling van hechtingsstijlen. Het doel is bewustwording en genezing van deze diepe wonden.

In dit artikel: Youtube video, Spotify luister link, Artikel PDF download

Inhoudsopgave

Hey fijne mens! Welkom op mijn blog. Vandaag gaan we een thema bespreken dat echt diep gaat – de afwezige vader en hoe dit diepe wonden achterlaat in zowel mannen als vrouwen. Ik deel mijn persoonlijke ervaringen en inzichten en bespreek hoe dit invloed heeft op verschillende aspecten van het leven.

Vaderwond en hechtingsproblematiek: De impact van een emotioneel afwezige vader

Een afwezige vader is niet alleen fysiek afwezig, maar kan ook emotioneel niet beschikbaar zijn. Deze vaderwond laat diepe sporen na, die doorwerken tot ver in de volwassenheid en kunnen leiden tot ernstige hechtingsproblematiek. Mijn vader was vaak weg voor werk in het buitenland en zelfs als hij thuis was, was hij emotioneel niet beschikbaar. Dit heeft mij gevormd en geleid tot mijn eigen reis van zelfontdekking en genezing. De afwezigheid van een vader kan leiden tot gevoelens van verlatenheid, onzekerheid en problemen met het aangaan van gezonde relaties, wat allemaal bijdraagt aan de vaderwond en hechtingsproblematiek.

Hoe was mijn vader?

Ik herinner me nog goed dat mijn vader, wanneer hij thuiskwam, de meest fantastische cadeaus meenam, zoals een Star Wars bouwpakket. Als kind lijkt dat geweldig, maar wat je echt nodig hebt, is niet materieel. Het gaat om aanwezigheid, liefde en ondersteuning. Dit gemis realiseer je je pas echt als je volwassen bent. De afwezigheid van mijn vader heeft diepe snijwonden achtergelaten, die ik pas veel later in mijn leven begon te begrijpen en te genezen.

Onveiligheid in de eerste jaren verhoogd risico op vaderwond

De eerste levensjaren van een baby zijn cruciaal, en traditioneel wordt gedacht dat de moeder de meest essentiële rol speelt. Echter, studies in de evolutionaire psychologie tonen aan dat vaders vanaf het begin cruciaal zijn. Ze zijn niet alleen beschermers, maar ook actieve deelnemers aan de veilige en gezonde ontwikkeling van hun kinderen. Een vader is betrokken bij het nestje veilig houden en de zorg voor het kindje, wat essentieel is voor de overleving van onze soort.

Wat is een goede vader?

Een goede vader is emotioneel beschikbaar en betrokken. Hij ondersteunt zijn kinderen door actief deel te nemen aan hun leven, emotionele steun te bieden en een veilige omgeving te creëren waarin ze kunnen groeien en bloeien. Hij stelt grenzen, geeft liefde onvoorwaardelijk en is een steunpilaar in zowel goede als uitdagende tijden. Een goede vader zorgt ervoor dat zijn kinderen zich veilig voelen, beschermt hen en biedt de nodige steun om hen door moeilijke tijden heen te helpen.

Kenmerken van een afwezige vader

Er zijn verschillende kenmerken die een afwezige vader typeren. Deze vaders tonen een gebrek aan emotionele betrokkenheid, houden zich fysiek of emotioneel op afstand en vermijden diepgaande gesprekken. Ze tonen weinig interesse in de prestaties, zorgen en successen van hun kinderen, wat leidt tot een diep gevoel van onveiligheid en minderwaardigheid bij het kind. De volgende kenmerken zijn veelvoorkomend bij afwezige vaders:

 1. Gebrek aan emotionele betrokkenheid
 2. Afstandelijk gedrag
 3. Onverschilligheid ten opzichte van prestaties, zorgen en successen
 4. Zelden aanwezig bij belangrijke momenten
 5. Verwarring van materiële met emotionele steun
 6. Gebrek aan steun bij moeilijke situaties
 7. Weinig communicatie
 8. Afwijzing van emotionele uitingen
 9. Vermijden van gezinsactiviteiten
 10. Onvoldoende aanwezigheid bij belangrijke levensmomenten

Verschillende typen vaders

Naast de afwezige vader zijn er verschillende andere typen vaders die diepe emotionele littekens kunnen achterlaten. We gaan er de komende tijd dieper op in, maar hieronder volgt alvast een overzicht van de type vaders waarover we het gaan hebben:

 1. Goed genoeg vader: Een goed genoeg vader is emotioneel beschikbaar en betrokken, biedt steun en liefde, stelt grenzen en creëert een veilige omgeving voor zijn kinderen.
 2. Afwezige vader: Een afwezige vader is fysiek of emotioneel niet aanwezig, toont weinig interesse en biedt geen emotionele steun, wat leidt tot een diep gevoel van verlatenheid bij zijn kinderen.
 3. Perfectionistische vader: Een perfectionistische vader stelt onrealistisch hoge eisen aan zijn kinderen, waardoor zij voortdurend streven naar goedkeuring en zich vaak niet goed genoeg voelen.
 4. Verslaafde vader: Een verslaafde vader is vaak emotioneel en fysiek onbeschikbaar vanwege zijn verslaving, wat leidt tot gevoelens van verwaarlozing en onveiligheid bij zijn kinderen.
 5. Narcistische vader: Een narcistische vader is vooral met zichzelf bezig, toont weinig empathie en geeft liefde op voorwaardelijke basis, wat kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid bij zijn kinderen.
 6. Verstikkende vader: Een verstikkende vader is controlerend en laat geen ruimte voor eigen initiatief, wat de autonomie en zelfredzaamheid van zijn kinderen belemmert. 
 7. Boze vader: Een boze vader heeft een kort lontje en reageert vaak met woede, wat leidt tot een angstige en gespannen omgeving voor zijn kinderen.
 8. Slachtoffer vader: Een slachtoffer vader ziet zichzelf altijd als het slachtoffer en projecteert dit op zijn kinderen, wat kan leiden tot gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid bij hen.
 9. Onvoorspelbare vader: Een onvoorspelbare vader is inconsistent in zijn gedrag, wat zorgt voor verwarring en onzekerheid bij zijn kinderen, omdat ze nooit weten waar ze aan toe zijn.
 10. Giftige vader: Een giftige vader creëert een negatieve en schadelijke omgeving, vaak door middel van manipulatie, emotionele mishandeling of voortdurende kritiek.
 11. Codependente: Een codependente vader is te afhankelijk van de goedkeuring van zijn kinderen, wat leidt tot een omgekeerde rolverdeling waar het kind voor de ouder moet zorgen.

Elke van deze vaders laat zijn eigen unieke littekens achter op de psyche van zijn kinderen. Door te begrijpen welk type vader je had, kun je beginnen met het herkennen van de specifieke wonden en patronen die hierdoor zijn ontstaan. Dit bewustzijn is de eerste stap naar genezing en het doorbreken van negatieve patronen in je eigen leven en relaties.

Het artikel gaat hieronder verder.

Dit artikel over vaderwond liever op een ander moment lezen?

Heb je geen tijd of zin om nu een half uur te zitten lezen dan kan ik het artikel in PDF naar je toe sturen als je wilt.

PDF van dit artikel ontvangen

Bekijk je liever de YouTube video?

Of luisteren via Spotify?

Impact verschil bij jongens en meisjes

Het effect van een afwezige vader verschilt tussen jongens en meisjes. Jongens zoeken vaak naar een rolmodel en kunnen problemen hebben met autoriteit of het vinden van hun eigen weg in de mannelijkheid zonder een vaderfiguur. Zonder een mannelijk rolmodel kunnen jongens worstelen met hun identiteitsontwikkeling. Ze missen een voorbeeld van hoe ze zich als man moeten gedragen en kunnen daardoor moeite hebben met zelfvertrouwen en zelfbeeld.

Meisjes daarentegen ontwikkelen vaak problemen met zelfwaarde en kunnen moeite hebben met het aangaan van gezonde romantische relaties door het ontbreken van een liefdevolle vaderfiguur. Ze kunnen zich vastklampen aan partners of juist bindingsangst ontwikkelen. Meisjes die opgroeien zonder een aanwezige vader hebben vaak moeite met het vertrouwen van mannen en kunnen overmatig afhankelijk worden van mannelijke goedkeuring.

Het gevoel van waardeloosheid

Een afwezige vader kan bij een kind het gevoel achterlaten dat hij of zij niet waardevol is. Dit kan leiden tot zelftwijfel en een laag zelfbeeld. Dit gevoel van waardeloosheid is een pijnlijke erfenis die diep ingrijpt in het zelfbeeld en de zelfverzekerdheid van een kind. Kinderen kunnen opgroeien met de overtuiging dat ze niet de moeite waard zijn, omdat hun vader er niet was om hen te ondersteunen en lief te hebben.

Gevolgen voor relaties

Kinderen van afwezige vaders hebben vaak moeite met het aangaan van gezonde relaties. Ze kunnen zich vastklampen aan partners of juist bindingsangst ontwikkelen. Deze hechtingsproblemen kunnen leiden tot een patroon van instabiele en ongezonde relaties. Zonder een stabiele vaderfiguur hebben kinderen geen goed voorbeeld van hoe gezonde relaties eruitzien, wat hen kan belemmeren in hun volwassen leven.

Assertiviteit ontwikkelen

Zonder een rolmodel kan het moeilijk zijn voor kinderen om assertief te zijn. Een vader die aanwezig is, helpt zijn kinderen door weerstand te bieden waartegen zij zich kunnen afzetten, hen uitdagen en hen de tools geven die nodig zijn om hun eigen pad in de wereld te navigeren. Een goede vader moedigt zijn kinderen aan om voor zichzelf op te komen, hun eigen mening te vormen en assertief te zijn in het najagen van hun doelen.

Hechtingsstijlen en complicaties

Afwezige vaders kunnen verschillende onveilige hechtingsstijlen bij hun kinderen bevorderen, variërend van vermijdend tot angstig gehecht. Deze stijlen beïnvloeden hoe kinderen relaties aangaan en onderhouden door hun hele leven heen.

 1. Vermijdende hechting: zowel zonen als dochters kunnen een vermijdende hechtingsstijl ontwikkelen, wat betekent dat ze moeite hebben om dichtbij anderen te komen en afstandelijk zijn in relaties.
 2. Angstige hechting: dochters kunnen een angstige hechtingsstijl ontwikkelen, waarbij ze overmatig bezorgd zijn over afwijzing en constante bevestiging nodig hebben.
 3. Gedesorganiseerde hechting: bij extreme afwezigheid en afwijzing kan een gedesorganiseerde hechtingsstijl ontstaan, gekenmerkt door chaos en een gebrek aan richting in het leven.
 4. Ambivalente hechting: dit is een combinatie van vermijdende en angstige hechting, vaak leidend tot een cyclus van aantrekken en afstoten in relaties.

De rol van een vaderfiguur

Kinderen van afwezige vaders zoeken vaak elders naar mannelijke goedkeuring en rolmodellen, wat kan leiden tot ongezonde relaties en persoonlijke conflicten. Het vinden van een gezonde vaderfiguur is belangrijk voor het ontwikkelen van een gebalanceerd zelfbeeld. Een vaderfiguur biedt steun, leiding en een voorbeeld van hoe gezonde mannelijkheid eruitziet.

Spiegelneuronen zorgen dat we gedrag nadoen

Spiegelneuronen in onze hersenen stellen ons in staat te leren door het gedrag van anderen na te bootsen. Een aanwezige en betrokken vader biedt een rolmodel voor sociaal gedrag, empathie en emotionele reacties, allemaal belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen leren door hun vader te observeren en na te bootsen, wat helpt bij hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Materiële versus mentale steun

Hoewel sommige afwezige vaders materiële steun bieden, is het de emotionele en mentale steun die echt telt. Kinderen hebben meer nodig dan alleen financiële zekerheid om gezond op te groeien; ze hebben emotionele verbinding en begeleiding nodig. Materiële steun kan nooit de leegte vullen die ontstaat door het gebrek aan emotionele steun en aanwezigheid.

Codependency en afwezige vaders

Codependency is een veelvoorkomend probleem bij kinderen van afwezige vaders. Deze kinderen kunnen opgroeien met een sterke afhankelijkheid van anderen voor hun eigenwaarde en geluk. Ze kunnen moeite hebben met het stellen van grenzen en vinden het vaak moeilijk om voor zichzelf op te komen. Dit kan leiden tot ongezonde relatiepatronen en een constante behoefte aan goedkeuring van anderen.

Varderrol: de padras familias

Een vader die zijn rol als padras familias op zich neemt, zorgt voor veiligheid en stabiliteit in het gezin. Hij biedt bescherming, stelt grenzen en ondersteunt zijn kinderen in hun groei en ontwikkeling. Deze rol is van belangl voor het creëren van een veilige en stabiele omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien.

Conclusie: herkenning en genezing

Dit blog is niet bedoeld om te wijzen of te beschuldigen, maar om bewustzijn en begrip te kweken. Als je dit leest en het resoneert met je, weet dan dat je niet alleen bent. Erkenning is de eerste stap naar genezing. Laten we samen deze reis voortzetten, elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Ik nodig je uit om te reflecteren op hoe de afwezigheid van een vader invloed heeft gehad op jouw leven. 

Bedankt voor je tijd en aandacht. Ik waardeer je aanwezigheid hier op dit kanaal enorm en hoop dat je waarde vindt in deze inhoud. Tot de volgende keer!

Lees ook ons artikel over complex jeugdtrauma

Al meer dan 17000 abonnees op ons (reclamevrije) Youtube account!

Op ons Youtube kanaal vindt je meer dan honderd video’s op het gebied van zelfontwikkeling, innerlijk kind werk, kind trauma’s, codependency en narcisme.’

Lars Faber

Over auteur & ademcoach opleider: Lars Faber

Meer over lars faber >

Direct toegang tot:

Soorten vaders en hechting issues Vaderwond: de afwezige vader - als PDF ontvangen