thebreathworkcoach.com - Individueel

INDIVIDUELE COACHING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom individuele coaching? 

 

Als je ontdekt hebt welke Heart Defenders de regie in jouw leven hebben, kan het fijn zijn om ondersteuning te krijgen bij het ontmantelen van deze beschermers. De liefde kan tenslotte alleen stromen als we ons veilig en open voelen. 

 

Het proces van echte liefde aangaan begint altijd bij jezelf. Tekenen dat je daar moeite mee hebt zijn onder andere:  

 • Moeite met het aangaan van intieme langdurige relaties
 • Last van verlatingsangst en/ of bindingsangst
 • Moeite om je grenzen aan te geven
 • Je mist een doel of een passie in je leven
 • Je vertrouwt de ander moeilijk of niet
 • Je hebt last van gevoelens van minderwaardigheid
 • Verslavingsgevoeligheid
 • Je lijdt aan perfectionisme
 • Hebt last van jaloezie
 • Vaak in conflict met je omgeving
 • Het lukt je maar niet om jezelf 'neer te zetten' in de wereld 
 • Je hebt last van angsten en voelt je onveilig

Als je jezelf in een of meerdere van deze thema's herkent dan ben je hier in ieder geval op de juiste plek voor ondersteuning om de liefde echt aan te gaan. In de eerste plaats de liefde voor jezelf. 

Vaak denken we bij jeugdtrauma's aan fysiek misbruik en/ of mishandeling. Emotionele verwaarlozing en/of misbruik heeft echter evenveel impact als fysieke mishandeling. Het verraderlijke van emotionele verwaarlozing en/of misbruik is dat het aan de buitenkant niet zichtbaar is. De sporen die hierdoor achtergelaten worden zijn daarom moeilijker terug te leiden naar het verleden omdat het 'was zoals het was'.

Bijvoorbeeld: Mijn vader 'was gewoon zo afstandelijk' en mijn moeder domineerde en eiste de aandacht gewoon op. De manieren waarmee je daarmee hebt leren omgaan spelen door in je huidige relaties.

In onze sessies komen we door middel van het "Heart Defender"- model snel tot wat wij de "Kernverwonding" noemen. We combineren in onze sessies o.a. Focusing, Voice Dialogue, EFT (Sue Johnson) en Brainspotting. 

 

Om je een indicatie te geven of er bij jou sprake is van jeugdtrauma's die een rol spelen in de lastige thema's waar je in je leven tegenaan loopt, volgt hier een lijstje:

 • Je bent niet gezien of gehoord
 • Jouw realiteit werd door één of beide ouders/ verzorgers ontkent
 • Jouw fysieke en/ of emotionele grenzen werden niet gerespecteerd
 • Er werd je verteld dat bepaalde emoties niet wenselijk waren of  je 'zwak' maakte
 • Je moest er emotioneel of fysiek zijn voor je ouders
 • Eén of beide ouders/ verzorgers hechtte grote waarde aan hoe je eruit zag (je haar, lichaam, make up en kleding)
 • Je had een ouder die zijn of haar emoties niet of nauwelijks kon reguleren en ze op jou afreageerde
 • Er was weinig tot geen belangstelling voor jou en je behoeften
 • Vanuit eigen ongeheeld trauma werd er geprobeerd iets of iemand van jou te maken die je in wezen niet bent 
 • Je werd fysiek mishandeld of gestraft als je niet 'luisterde'
 • Je kreeg niet de troost die je nodig had als je het emotioneel moeilijk had

 

Wat sessies voor jou kunnen betekenen

 

Helderheid, verantwoordelijkheid en heling zijn onze uitgangspunten. 
In de eerste instantie heb je helder inzicht nodig in jouw innerlijke wereld. Wat doet er pijn, wat zijn je werkelijke behoeften en grenzen en hoe ga je daarmee om? Als er door jeugdtrauma's nog diepe verwondingen zijn, is het nodig daar liefdevol bij te leren zijn. Ook is het nodig om te leren hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Dit is het nemen van verantwoordelijkheid van je innerlijke wereld. Dit is waar de heling begint en wij je ondersteunen. Dit doen we o.a. met de technieken Focusing, Voice Dialogue, EFT (Sue Johnson) en de revolutionaire methode 'Brainspotting'. 

 

Doelstellingen:

 

 

Hieronder noemen we enkele mogelijke doelstellingen waarvoor mensen zich eerder tot ons gewend hebben: 

 • Uit de greep van verlatingsangst en/ of bindingsangst komen
 • Helen van jaloezie
 • Van ongezonde afhankelijkheid naar gezonde autonomie
 • Anders leren communiceren en ontvangen van kritiek
 • Loslaten en verwerken van oude pijnlijke gevoelens
 • Leren om op constructieve manier grenzen aan te geven
 • Leren om op gezonde manier expressie aan gevoelens/ behoeften te geven
 • Overwinnen van schaamte
 • Loslaten van verslavingen
 • Uit de ban van perfectionisme komen
 • Leren ontspannen
 • Veiligheid in jezelf vergroten
 • Overwinnen van onzekerheid en angst om te falen
 • Zelfvertrouwen en/ of positief zelfbeeld laten groeien
 • Leren nemen van gezonde beslissingen
 • Leren ontspannen
 • Omgaan met emoties/ projecties van anderen
 • Conflicthantering;
 • Assertiviteit
 • Uit de reddersrol stappen

Heart Defenders- model

Zoals je in onze test en ebooks hebt kunnen lezen geven de Heart Defenders een duidelijk beeld en inzicht over het werkelijke ontstaan van de problemen die je in je huidige leven ervaart. Dit scheelt een heleboel zoek- en speurwerk in het helingsproces waardoor we in sessies uiterst efficient kunnen werken. 

 

Focusing 

Focusing versterkt je innerlijke kompas en helpt je om beter te ervaren en te begrijpen wat op onbewust niveau in je leeft. Stap voor stap leer je luisteren naar wat je lichaam en je onbewuste vertellen over je leven. Dit geeft houvast en richting op alle vlakken in je leven. Het brengt inzicht, verbinding, begrip en ruimte in jezelf en met de mensen om je heen. 

 

EFT (Emotionally Focused Therapy)

Emotionally Focused Therapy focust op de gevoelens en drama's van relaties die ontregeld zijn en werkt vooral in het hier en nu. Het doel

is om de emotionele beschikbaarheid van de beiden partners te verbeteren.

 

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen.  Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. Deze delen noemen we de “disowned selves”.

In Voice Dialogue nodigen we de verschillende ‘ikken’ uitgenodigd om vrijuit, zonder tussenkomst van het ego, te spreken, om zich in al hun energie te manifesteren. Als we deze delen laten spreken, blijken ze heel wat interessants te vertellen te hebben.

 

Brainspotting

Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm voor verwerking van (ontwikkelings) trauma en andere blokkades die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Je hoeft bij Brainspotting dus niet te weten wat het trauma precies is om het toch te kunnen helen. 

 

 

 

 

  

Praktische info individuele sessies.

Het tarief bedraagt €125,00 per sessie inclusief 21% BTW 

Het praktijkadres is:
Mezenlaan 59
Den Haag

 

Wil je meer informatie?
Vul dan onderstaand formulier in en klik op verzend.

code Code refresh

Wellicht heb je na het doen van onze Heart Defender-test al inzicht in jezelf en jouw beschermingsmechanismen gekregen en besef je dat ook jij in de ban bent van deze vernuftige beschermers zijn. (Zo niet, dan raden we je van harte aan onze gratis test te doen en hier en nu al verandering teweeg te brengen.)

Wij ondersteunen je graag om de pijnlijke patronen die je leven en relaties saboteren te doorzien en te helen. Wat we al weten is dat er onder dit alles ergens een verlangen zit om het anders te doen. Een verlangen naar de liefde en de intimiteit die ieder van ons graag ervaart.